Indrė Kupčinskaitė-Mikulė 13 gruodžio, 2023

Exoclass naujiena: Pažangių mokėjimų funkcionalumas

EXOCLASS
Funkcionalumai

Viena sudėtingiausių užduočių edukacinių paslaugų srityje – suderinti egzistuojančius lūkesčius tarp mokinių, mokytojų, klientų ir mūsų pačių. Kuomet kalbame apie lūkesčius, galime išskirti vieną svarbiausių žmonių grupių – klientus, kurie perka edukacines paslaugas. Jie iš paslaugų tiekėjų tikisi aiškumo, lankstumo, prisitaikymo bei plataus pasirinkimo.

Iki šiol Exoclass sistemoje viena grupė galėjo turėti tik vieną, iš anksto parinktą mokėjimo intervalą: per užsiėmimą, per mėnesį arba pilną sezono kainą. Tačiau naujasis Exoclass pažangių mokėjimų funkcionalumas atrakino galimybę šiuos mokėjimų intervalus kombinuoti tarpusavyje. Susipažinkite su šiuo funkcionalumu iš arčiau.

Vienas būrelis – keli skirtingi mokėjimo variantai

Naujasis Exoclass pažangių mokėjimų funkcionalumas įgalino skirtingus mokėjimo pasirinkimus tam pačiam būreliui. Nuo šiol galite pasirinkti kelis mokėjimų tipus bei intervalus, pagal kuriuos jūsų klientai gali registruotis į būrelius bei atlikti tolimesnius savo mokėjimus. Galite pasirinkti iki 3 mokėjimo tipų:

– Kainodara pagal užsiėmimų skaičių: nustatomi pasirinkimai pagal norimą užsiėmimų skaičių, ko pasekoje klientas turi galimybę rinktis iš visų nustatytų užsiėmimų intervalų (1 kartas, 4 kartai, 8 kartai ir t.t.) Sąskaitos siunčiamos praėjus išlankytam užsiėmimų skaičiui arba jūsų pasirinktą mėnesio dieną.

– Kainodara pagal mėnesių skaičių: nustatomi pasirinkimai pagal norimą mėnesių skaičių, ko pasekoje klientas turi galimybę rinktis iš visų nustatytų mėnesio intervalų (1 mėnesis, 3 mėnesiai, 6 mėnesiai ir t.t.) Pasirinkus 1 mėnesio mokėjimą – klientas sumoka už būsimus vieno mėnesio užsiėmimus, skaičiuojant 4 savaites į priekį nuo registracijos dienos. Toliau sąskaitos siunčiamos kas 4 savaites arba jūsų pasirinktą mėnesio dieną.

– Pilna kaina: registracijos metu klientas sumoka sumą už visą būrelio vykdymo laikotarpį.

Klientas, įsigydamas edukacines paslaugas, pasirenka sau tinkantį mokėjimo tipą ir aiškiai žino kokiu dažnumu turės mokėti. Esant poreikiui, šiuos nustatymus kiekvienam klientui galima keisti individualiai, tad net jei klientas registracijos metu ir pasirinko mokėti tam tikru intervalu, sistema leidžia prisitaikyti prie besikeičiančių klientų poreikių.

Šis funkcionalumas taip pat atrakina galimybę organizuoti vienkartinus užsiėmimus. Parinkus būrelio mokėjimą „kas 1 užsiėmimą“, klientas turi galimybę įsigyti tik vieną užsiėmimą. O po pirmojo užsiėmimo, klientui nusprendus lankyti toliau, šį mokėjimo intervalą galima pakeisti į „kartą per mėnesį“ ar pasirinktinai.

Stovyklų, turnyrų bei seminarų organizavimas

Exoclass sistemoje stovyklos, turnyrai bei seminarai įprastai organizuojami pasirenkant stovyklos tipo veiklą. Ir nors šiuo metu stovyklos tipo veikloms galimas tik vienas mokėjimo tipas „už visą laikotarpį“, tačiau turite pasirinkimą, kaip bus skaičiuojamas šio laikotarpio mokestis:

– Pažymėjus varnelę ant „nekintanti kaina“ langelio, mokama pilna nustatyta kaina nepriklausomai nuo lankomumo.

– Nepažymėjus varnelės ant „nekintanti kaina“ langelio, mokama už kiekvieną lankytą dieną (jei mokinys į veiklą prisijungia nuo antros dienos, moka už būsimus užsiėmimus skaičiuojant nuo prisijungimo dienos).

Netolimoje ateityje stovyklos mokėjimo tipą planuojame papildyti avansinio mokėjimo funkcionalumu, kuris mokestį už stovyklas, turnyrus ir mokymus leis surinkti per kelis kartus.

Mokėjimų grafikas visiems mokslo metams

Kartu su pažangių mokėjimų funkcionalumu pristatome ir naująjį mokėjimų grafiką, kuris padės aiškiau matyti klientų ateities mokėjimus, prognozuoti pajamas bei suteikti nuolaidas, besirenkantiems ilgo periodo mokėjimus. Įdomu tai, kad šis funkcionalumas taip pat pakeičia balanso „numatomų išlaidų“ funkcionalumą.

Mokėjimo grafikai automatiškai sudaromi kiekvieno kliento pirkimo metu. Čia galima matyti:

  • Planuojamą sąskaitos išsiuntimo datą
  • Planuojamą sąskaitos sumą
  • Dalyvio informaciją
  • Mokėjimo laikotarpį
  • Grupės kodą
  • Pamokų skaičių, už kurį mokama sąskaita

Svarbu paminėti, kad nuo šiol kiekvienas balanso įrašas daro tiesioginę įtaką mokėjimų grafikui, dėl to svarbu balanso pakeitimus daryti tik tam mokiniui ir/ar grupei, kuriam pakeitimas reikalingas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į klientus, kurie turi daugiau nei vieną vaiką bei dalyvius, kurie turi daugiau nei vieną grupę.

Sąskaitų siuntimas jūsų pasirinktą dieną

Galiausiai, su pažangių mokėjimų funcionalumu pristatome ir pilnai automatizuotą sąskaitų siuntimą. Nuo šiol sąskaitos kiekvieną mėnesį gali būti siunčiamos tą pačią, jūsų iš anksto parinktą dieną. Yra galimybė visas sąskaitas siųsti vienu metu arba kas 4 savaites nuo mokinio registracijos dienos.

Įgalinkite savo organizaciją būrelius valdyti paprasčiau. Išmėginkite Exoclass nemokamai ir patirkite ką reiškia, kai viena sistema visus administracinius darbus atlieka už jus!

Indrė Kupčinskaitė-Mikulė
Head of Client Success
Indrė Kupčinskaitė-Mikulė
Head of Client Success